فارسی English |
پیشکسوتان
جناب آقای دکتر دانشور
                      

جناب آقای دکترمیرحسینی
                     

 جناب آقای دکتر راستان

  
  

جناب آقای دکتر تربیت

 


جناب آقای دکتر هیات
 
 

 

  

بازدید  169


آدرس: انجمن جراحان قلب ایران تهران، بلوار میرداماد، جنب پمپ بنزین، خیابان کازرون شمالی، کوچه نیک رای، پلاک چهار، طبقه دوم کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۵۳۴ تلفن: ۲۲۲۷۹۷۴۳-۲۶۴۰۱۳۴۰-۲۶۴۰۱۳۴۱ نمابر: ۲۲۲۷۹۷۴۳