فارسی English |
پیشکسوتان
جناب آقای دکتر دانشور
                      

جناب آقای دکترمیرحسینی
                     

 جناب آقای دکتر راستان

  
  

جناب آقای دکتر تربیت

 


جناب آقای دکتر هیات
 
 

 

  

بازدید  538


آدرس: انجمن جراحان قلب ایران تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاک 40 طبقه 2 واحد 201 کد پستی: 1991793488 تلفن: 88212677 - 88213728