فارسی English |
اعضاء فعال انجمن


ردیف نام و نام خانوادگی رشته تخصصی آدرس بیمارستان
1 علی امیر احمدی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران- بیمارستان ولیعصر ناجا
2 ضرغام حسین احمدی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مسیح دانشوری
3 سید حسین احمدی تفتی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکز قلب تهران
4 سیروس اردلانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  ساری- بیمارستان مرکز قلب مازندران
5 رستم اسفندیاری بختیاری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شهرکرد- بیمارستان آیت اله کاشانی
6 حمید رضا اسماعیلی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران - بیمارستان تامین اجتماعی
7 اسماعیل اصدق پور  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان ولیعصر - شهید چمران
8 جمیل اصفهانی زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد- بیمارستان شریعتی 
9 ماتیاس اعظمی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
10 حمیدرضا اعلایی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان بعثت 
11 عباس افراسیابی راد  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز- بیمارستان شهید مدنی
12 مسعود افرند  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
13 احمد علی امیر غفران  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز-بیمارستان شهید فقیهی
14 زهرا انصاری اول  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مسیح دانشوری
15 شهریار انوری   فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز- بیمارستان شهید مدنی
16 امید آثار  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران- بیمارستان محب
17 احمد آدم بیک  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان بقیه اله اعظم
18 علی آذری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد- بیمارستان بیمارستان قائم
19 چنگیز آزادی احمد آبادی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  زاهدان- بیمارستان علی ابن ابیطالب
20 احمد آموزشی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  بیرجند- بیمارستان ولیعصر (عج)
21 رامین آهنگ  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  زنجان- بیمارستان آیت الله موسوی
22 کامران بابازاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید لواسانی
23 مهدی بابوی نژاد  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان بیمارستان میلاد
24 جمشید باقری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شریعتی
25 علیرضا بخشنده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان امام خمینی
26 جمشید بدر  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز- بیمارستان الزهرا
27 حسن بدیعی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز- بیمارستان شهید بهشتی
28 رامین بقائی تهرانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مدرس 
29 علی اصغر بلوریان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد بیمارستان رضوی
30 فرخ بنی اسدی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کرمان- بیمارستان شفا- الزهراء
31 بهادر بهارستانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان قلب شهید رجایی
32 غلامرضا بهدادمهر  فوق تخصص جراحی قلب و عروق    اصفهان- بیمارستان دکتر چمران
33 محمود بهشتی منفرد  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان بیمارستان مدرس
34 حمیرا بیات  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان 502 ارتش
35 حمید رضا  بیگدلی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  خارج از کشور
36 حمید بیگدلیان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اصفهان- بیمارستان دکتر چمران
37 داوود پازوکی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  سوئد
38 رضایت پرویزی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز - بیمارستان شهید مدنی
39 مسعود پزشکیان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز- بیمارستان شهید مدنی
40 محمد صادق پور عباسی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کاشان- بیمارستان آیت ا—بهشتی- کرمانشاه- امام علی (ع)
41 علی پوریا  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کرمانشاه –بیمارستان امام علی  (ع) -خرم آباد-آیت ا... مدنی 
42 احمد پوستی زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کانادا
43 فرهاد پیرایه حداد  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  یزد- بیمارستان افشار
44 حسن تاتاری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
45 محمد  تاج میر ریاحی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اصفهان- بیمارستان شهید سینا
46 حمید رضا تقی پور  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان بقیه اله الاعظم
47 داریوش جاویدی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شریعتی
48 محمد جبلی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شریعتی
49 امیر ناصر الدین جد بابایی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکز طبی کودکان
50 امیر حسین جلالی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
51 حمید جلوه  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید لواسانی
52 فرشاد جلیلی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
53 ناصر جلیلی فر  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران – بیمارستان رسول اکرم- دی
54 منصور جنتی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز – بیمارستان الزهرا- نمازی- سعدی
55 سید حسین جوادپور  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان لاله
56 احمد رضا جودتی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز- بیمارستان شهید مدنی
57 علی اصغر چرومی زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز- بیمارستان کوثر- الزهرا
58 علی چنگیزی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  قزوین- بیمارستان بوعلی سینا
59 ولی الله حبیبی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  ساری- بیمارستان مرکز قلب مازندران- فاطمه الزهرا(س)
60 مهدی حداد زاده نیری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  یزد- بیمارستان افشار
61 کامران حسین زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان بقیه الله اعظم
62 محمود حسین زاده ملکی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  بیرجند- بیمارستان ولی عصر (عج)
63 حسین حسین نژاد  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید لواسانی 
64 سعید حسینی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان قلب شهید رجایی
65 سید حمید حسینی خواه  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد- بیمارستان امام رضا (ع)
66 سید احمد حسنتاش  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  بازنشسته بیمارستان مدرس
67 منوچهر حکمت  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مدرس
68 علی محمد حلاج زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مدرس
69 امان ا.. حیدری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اهواز- بیمارستان گلستان
70 امیر جمشید خاموشی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان قلب شهید رجایی
71 محمود خدا رحمی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کرمان- بیمارستان شماره2شفا 
72 احمد علی خلیلی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز- بیمارستان شهید مدنی
73 یدالله داداشی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکزی نفت
74 حیدر دادخواه تیرانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  رشت- بیمارستان دکتر حشمت
75 سعید  دانایی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز- بیمارستان شهید مدنی
76 سعید داودی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکز قلب تهران- مرکزی نفت
77 بهادر دریس  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کانادا
78 صفا دشتی زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران - بیمارستان مرکز طبی کودکان
79 مرتضی دلاورخان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-  بیمارستان خاتم الانبیاء 
80 مهدی دلیری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان قلب شهید رجایی 
81 علیرضا دهستانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکز طبی کودکان
82 مهدی دهقانی فیروز آبادی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اهواز- بیمارستان امام خمینی
83 مسعود دیلمی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کرمان- بیمارستان شفا
84 علیرضا دماوندی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان 
85 حسن رادمهر  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان امام خمینی
86 احمد رجایی خراسانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد- بزرگراه آسیایی- بعد از پل قائم- بیمارستان رضوی
87 مهرزاد رحمانیان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان امام خمینی
88 موسی رحیمی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  ارومیه – بیمارستان سید الشهداء
89 محمد حسن رحیمیان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان بعثت
90 محسن رستم زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز- بیمارستان شهید مدنی
91 علیرضا رستمی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اراک-بیمارستان  امیرالمومنین (ع)
92 میکائیل رضایی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  بوشهر- بیمارستان قلب
93 محمد رضا رضایی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان جماران
94 رامتین رضایی کلانتری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اهواز-بیمارستان  امام خمینی (ره)
95 اصغر رمضانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اهواز- بیمارستان گلستان
96 مهدی روستا آزاد  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید لواسانی
97 غلامعلی ریاحی نوکنده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کردکوی-  بیمارستان امیرالمومنین(ع)
98 علی اصغر زارع  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان قلب شهید رجایی
99 سام زراعتیان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران- بیمارستان رسول اکرم
100 رضا سادات افجه ای  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران- بیمارستان امام حسین (ع)
101 سعید سالکی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  گلستان- بیمارستان امیرالمومنین(ع) 
102 کیوان سبحانیان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکز قلب 
103 عبدالرضا سبز واری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد- بیمارستان امام رضا(ع)
104 فریدون سبزی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کرمانشاه- بیمارستان امام علی(ع)
105 محمود رضا سرزعیم  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شریعتی
106 محمود سعیدی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اصفهان-  بیمارستان سینا
107 محمد رضا سعیدی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان  قلب جماران-بقیه ا...
108 جلال سلطانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد- بیمارستان قائم- جوادالائمه 
109 محمد علی سنجریان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز - بیمارستان اردیبهشت
110 بهنام شاکریان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران- بیمارستان شریعتی
111 مهران شاه زمانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مدرس
112 قادر شاه محمدی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز- بیمارستان عالی نسب
113 مهرزاد شریفی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اراک- بیمارستان امیرالمومنین-
114 خسرو شریفی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اهواز- بیمارستان گلستان
115 مسیح شفاء  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز-بیمارستان  الزهرا- شهید فقیهی- سعدی
116 ابراهیم شفیعی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  بوشهر- بیمارستان فاطمه الزهرا(س)
117 مسعود شفیعی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز- بیمارستان الزهرا- کوثر
118 علی شمالی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کردکوی- بیمارستان امیرالمومنین- مشهد جوادالائمه و مهر 
119 امیر شمس  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  همدان- بیمارستان قلب فرشچیان
120 محمود شهزادی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان امام خمینی 
121 شهرام شهید نورائی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق   بازنشسته بیمارستان امام خمینی- بیمارستان مهر
122 غلامرضا شیبت زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کرمانشاه - بیمارستان امام علی(ع)
123 محمد علی شیخی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اهواز- بیمارستان گلستان
124 محمود شیرزاد  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکز قلب
125 امیر حسین  صادق پور طبایی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان  502 ارتش
126 علی صادقپور طبائی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان قلب شهید رجایی 
127 علی محمد صادقی میبدی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  رشت- بیمارستان دکتر حشمت
128 مهرداد صالحی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان امام خمینی- جماران
129 شهیاد صالحی اردبیلی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  ارومیه- بیمارستان قلب سید الشهداء(ع)
130 عباس صالحی عمران  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکز قلب
131 سید جواد صدرایی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  بابل- بیمارستان آیت اله روحانی
132 غلامرضا صدر خانلو  فوق تخصص جراحی قلب و عروق    بیمارستان 502 ارتش
133 ناصر صفائی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز- بیمارستان شهید مدنی 
134 غلامرضا صفرپور  فوق تخصص جراحی قلب و عروق   همدان - بیمارستان اکباتان
135 علیرضا صفوی زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران- بیمارستان قلب جماران- بعثت- خاتم الانبیاء
136 رضا صفی آریان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  همدان- بیمارستان اکباتان
137 خلیل ضرابی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز - بیمارستان نمازی- الزهرا- کوثر
138 شروین ضیا بخش طبری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مازندران- بیمارستان فاطمه الزهراء(س)
139 فریدون طباطبائی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان کسری
140 یوسف  طرفی علیوی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اهواز- بیمارستان امام خمینی (ع)
141 یاسر  طلوعی تبار  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
142 محمد رضا عباسلو  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان پارس
143 کیومرث عباسی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکز قلب
144 محمد عباسی تشیزی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد-بیمارستان امام رضا
145 رسول عبدالرحمان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  سبزوار- بیمارستان حشمتیه
146 محمد کاظم  عرب نیا  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید مدرس
147 ابراهیم عزت آسو  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان امام خمینی 
148 بهنام  عسکری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  ارومیه-بیمارستان  سیدالشهداء
149 علیرضا عصمت  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان رامتین
150 زهرا  علی نژاد خرم  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران- بیمارستان بوعلی
151 کامبیز علیزاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد – بیمارستان شریعتی
152 علیرضا  علیزاده قویدل  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
153 غلامرضا عمرانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
154 اسدالله  عمید شاهی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران- بیمارستان شریعتی
155 رحمان غفاری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  ساری-بیمارستان  مرکز قلب مازندران- فاطمه الزهرا(س)
156 محمدحسن غفاری نژاد  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
157 مازیار  غلامپور دهکی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
158 محسن غلامی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران- بیمارستان شهید لواسانی
159 محمد حسن غلامی نوده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکزی نفت
160 سعید فاضلی فر  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  سبزوار- بیمارستان حشمتیه
161 مهراد فراز  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران –بیمارستان مرکزی نفت
162 سعید  فرزام  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  رشت- بیمارستان دکتر حشمت-قزوین- بوعلی سینا
163 سید خلیل فروزان نیا  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران –بیمارستان  مرکز قلب
164 مهنوش فروغی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مدرس
165 قاسم فغانزاده گنجی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  بابل- بیمارستان آیت اله روحانی
166 فرید فلسفی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان قلب شهید رجایی 
167 حمید قادری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اصفهان- بیمارستان شهید چمران
168 بهرام قاسم زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز- بیمارستان سعدی
169 نامور قاسمی موحدی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مهراد
170 مهریار قاضی سلطانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان بعثت نیروی هوایی
171 محمد قاضی نور  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز-بیمارستان الزهرا- شهید فقیهی- سعدی
172 کامران قدس  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  سمنان- بیمارستان کوثر
173 لادن قربانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز- بیمارستان شهید مدنی
174 فرشاد قزلباش  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  آلمان
175 بهنام قلی زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اهواز – بیمارستان گلستان
176 محمد قمیسی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کرمانشاه-بیمارستان امام علی (ع)- سبزوار- بیمارستان واسعی
177 زهرا  قنبریان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز- بیمارستان کوثر
178 آرش قنواتی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  قم-بیمارستان شهید بهشتی
179 فرانک کارگر  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
180 ناصر کچوئیان جوادی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  بیمارستان شهید مدرس-قم- ولیعصر
181 ناصر کرجی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان بعثت نیروی هوایی
182 عباسعلی کریمی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکزقلب
183 عنایت الله  کریمیان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  زنجان- بیمارستان آیت اله موسوی
184 محمد کزازی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید لواسانی
185 ناصر کفایی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق   
186 محمدحسن کلانتر معتمدی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان بقیه ا.....جماران
187 مازیار  کرم نژاد  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکز قلب تهران
188 غلامرضا کرمرودی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید لواسانی-بیمارستان ولیعصر ناجا
189 غلامرضا کنعانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  رشت- بیمارستان دکتر حشمت
190 نادر گیوتاج  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
191 مهدی گیوه چیان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید لواسانی
192 مژگان لعلی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  فرانسه
193 محمد رضا  مافی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان ایرانشهر
194 شهریار مالی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  یزد- بیمارستان افشار
195 محمد حسین  ماندگار  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شریعتی
196 بهروز متحدی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد- بیمارستان قائم
197 سید محمد مسعود مجیدی تهرانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید مدرس
198 علیرضا محمد زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران - بیمارستان بقیه ا........الاعظم 
199 مهرداد محمودی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز- بیمارستان دنا
200 محمدحسین محمودیان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کرج- بیمارستان امام خمینی
201 میثم  مرتاضیان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان  شهید رجایی
202 محراب مرزبان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان محب- امام حسین (ع)
203 سینا مشار  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان خاتم الانبیاء
204 مهدی مظاهری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان ولی عصر (ناجا)
205 معصومعلی معصومی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  بیمارستان بیستون- کرمانشاه
206 علی اصغر معینی پور  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد- بیمارستان امام رضا(ع)
207 نصرالله مقامی پور  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان بعثت نیرو هوایی
208 ناصر ملکی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  استان فارس- کراش- بیمارستان امام علی (ع)
209 شهرام ممتحن  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شریعتی
210 بابک منافی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  همدان- بیمارستان اکباتان
211 حسین منتظر قائم  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  بندرعباس- بیمارستان شهید محمدی
212 سهیل منصوریان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکز قلب تهران
213 هرمز مه منش  فوق تخصص جراحی قلب و عروق   
214 حمید مهدی زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  ارومیه- بیمارستان امام خمینی-  سیدالشهداء
215 علیرضا مولوی پور  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد- بیمارستان امام رضا
216 سید محسن میر حسینی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مرکزی نفت
217 سید جلیل میر حسینی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  یزد- بیمارستان افشار
218 سید مجتبی میر حسینی موسوی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  قم- بیمارستان ولیعصر-بعثت نیروی هوایی
219 محسن  میر محمد صادقی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اصفهان- بیمارستان شهید چمران
220 سید حسن میر محمد صادقی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید رجایی
221 امیر  میر محمد صادقی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اصفهان- شهید چمران
222 سیدابولقاسم میردهقانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اصفهان- بیمارستان شهید چمران
223 محمد رضا میرزا آقایان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مر کز طبی کودکان
224 اسدالله میرزائی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد- بیمارستان قائم- جوادالائمه
225 محمد حسن ناصری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان بقیه ا...
226 ناصر ناظم  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مدائن
227 سعید ناظم  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان مدائن
228 صلاح الدین نبوی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اهواز-بیمارستان  امام خمینی
229 رضا نخعی زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  کرمان- بیمارستان شفا
230 مهدی نشاطی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز-بیمارستان  استاد عالی نسب
231 احمد رضا نصر  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اصفهان- بیمارستان چمران-  سینا
232 بابک نصیری  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز- بیمارستان شهید مدنی
233 نصیر نصیری شیخانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  رشت- بیمارستان دکتر حشمت
234 محمد حسن نظافتی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  مشهد- بیمارستان امام رضا- جوادالائمه 
235 محمد حسن نعمتی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  شیراز - بیمارستان سعدی
236 بردیا نعمتی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید لواسانی- جماران-قم شهید بهشتی
237 محمد نقشبندی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  سنندج- بیمارستان توحید
238 محمد علی نوابی شیرازی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان طبی کودکان
239 اسماعیل نور محمدی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  اصفهان- بیمارستان شهید چمران
240 سید محمود نورایی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  ساری-  بیمارستان مرکز قلب مازندران
241 اسکندر نوری زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز- بیمارستان عالی نسب
242 فرهاد نیکزاد  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شهید لواسانی
243 حمید هادی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق   مشهد- بیمارستان رضوی
244 خسرو هاشم زاده  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تبریز بیمارستان شهید مدنی
245 مراد هاشم زهی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
246 مرتضی هداوند میرزایی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران- بیمارستان مرکز نفت
247 سید امین وحدانی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  سنندج – بیمارستان توحید 
248 حمید رضا وفایی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  بابل- بیمارستان آیت اله روحانی 
249 علیرضا یعقوبی گلوردی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران- بیمارستان شهید رجایی
250 مجید یکرنگی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان شریعتی-لواسانی
251 محمد علی یوسف نیا  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  تهران-بیمارستان دی- شهید رجایی

بازدید  8490


آدرس: انجمن جراحان قلب ایران تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاک 40 طبقه 2 واحد 201 کد پستی: 1991793488 تلفن: 88213677 - 88213728