فارسی English |
رزیدنت های جراحی قلب


ردیف نام و نام خانوادگی رشته تخصصی آدرس بیمارستان
1  ابریشمی رزیدنت جراحی قلب تهران- بیمارستان امام خمینی 
2 مسعود دارایی رزیدنت جراحی قلب تهران- قلب شهید رجایی
3 صادق زرگر رزیدنت جراحی قلب تهران-قلب شهید رجایی
4 بابک طالبی اقدم رزیدنت جراحی قلب تهران-قلب شهید رجایی
5 مهدی علیزاده رزیدنت جراحی قلب تهران-قلب شهید رجایی
6 پرهام هاشمی رزیدنت جراحی قلب تهران-قلب شهید رجایی

بازدید  2940


آدرس: انجمن جراحان قلب ایران تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاک 40 طبقه 2 واحد 201 کد پستی: 1991793488 تلفن: 88213677 - 88213728