فارسی English |
Pioneers
Dr. Daneshvar
                      

Dr. Mir Hosseini
                     

 Dr. Rastan
  
  

Dr. Tarbiat
 


Dr. Heyat
 
   

بازدید  831


آدرس: انجمن جراحان قلب ایران تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاک 40 طبقه 2 واحد 201 کد پستی: 1991793488 تلفن: 88213677 - 88213728