فارسی English |
اعضای هیات مدیرهدکتر علی یوسف نیا
رئیس انجمن

دکتر محراب مرزبان
نائب رئیس

دکتر علیرضا علیزاده قویدل
دبیر انجمن

دکتر اسماعیل اصدق پور
خزانه دار

دکتر ناصر جلیلی فر
بازرس

دکتر محمود شیرزاد
عضو هیات مدیره

دکتر سعید حسینی
عضو هیات مدیره

دکتر محمدرضا میرزاآقایان
عضو هیات مدیره

بازدید  276


آدرس: انجمن جراحان قلب ایران تهران، بلوار میرداماد، جنب پمپ بنزین، خیابان کازرون شمالی، کوچه نیک رای، پلاک چهار، طبقه دوم کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۵۳۴ تلفن: ۲۲۲۷۹۷۴۳-۲۶۴۰۱۳۴۰-۲۶۴۰۱۳۴۱ نمابر: ۲۲۲۷۹۷۴۳