فارسی English |
هیئت مدیره پنجم


دکتر محمد علی یوسف نیا                   رئیس

دکتر سعید داودی                              نائب رئیس

دکتر رامین بقایی تهرانی                     دبیر

دکتر اسماعیل اصدق پور خزانه دار       هیئات مدیره

دکتر محمود شیرزاد                         هیئات مدیره

دکتر حسن رادمهر                           هیئات مدیره

دکتر محراب مرزبان                        هیئات مدیره

دکتر نادر گیوتاج                             بازرس

بازدید  1019


آدرس: انجمن جراحان قلب ایران تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاک 40 طبقه 2 واحد 201 کد پستی: 1991793488 تلفن: 88213677 - 88213728