فارسی English |
اعضاء پیشکسوت و بازنشسته


ردیف نام و نام خانوادگی رشته تخصصی آدرس بیمارستان
1 جواد هئیت  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  زنده یاد 
2 منوچهر رهبر  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  زنده یاد  
3 حمید  میرخانی   فوق تخصص جراحی قلب و عروق  زنده  یاد
4 عباسقلی دانشور  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  پیشکسوت 
5 هوشنگ راستان  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  پیشکسوت 
6 سیاوش تربیت  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  پیشکسوت
7 سیدمحمود میر حسینی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  پیشکسوت  
8 کمال رئیسی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  پیشکسوت 
9 سید محمدباقر طباطبائی  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  پیشکسوت 
10 عبدالله تعقل  فوق تخصص جراحی قلب و عروق  بازنشسته بیمارستان مدرس

بازدید  2122


آدرس: انجمن جراحان قلب ایران تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاک 40 طبقه 2 واحد 201 کد پستی: 1991793488 تلفن: 88213677 - 88213728